به نظر شما استفاده از انگشتر در هر کدام از انگشتان دست، مقصود خاصی را بیان می کند؟

اکثر مردم، از انگشتر برای زینت و زیبایی استفاده می کنند. همچنین از دیرباز تا کنون، پوشیدن انگشتر در انگشت حلقه، برای نشان دادن تعهد میان افراد متاهل، مرسوم بوده است.

انگشتر

جالب است بدانید که انگشتان دیگر شما نیز اهمیت ویژه ای دارند و می توانند نشان گر مفاهیم معنوی و روش خاص ارتباط با پیرامون شما باشند.

پوشیدن انگشتر در هر کدام از انگشتان شما، بیانگر صفات درونی مختلفی از شماست که در ادامه به بیان آن ها می پردازیم.

معانی استفاده از انگشتر در انگشتان مختلف

انگشتر

انگشت کوچک

انگشتر در انگشت کوچک ما  معانی زیادی دارد.

انگشت کوچک، نماد سیاره عطارد است که نشان دهنده هوش، شهود، قدرت متقاعدسازی و همچنین قدرت ارتباط می باشد.

انگشتر

اکثر افراد خلاق، تمایل به ظهور همه این ویژگی ها دارند؛ پس برای هنرمندان و مخترعان و سایر کسانی که خلاقیت، اساس کار آنها را تشکیل می دهد، استفاده از انگشتر در انگشتان کوچک، بسیار جذاب است.
اکثر افرادی که فعالیت های سازمان یافته را اداره می کنند، معمولا از انگشتر های خاص در این انگشت استفاده می کنند.
بسیاری از فارغ التحصیلان در رشته های مختلف، انگشترهایی را در انگشت کوچک دست غالب خود، که بیشتر دست راست است، استفاده می کنند.

اگر در مناسبتی انگشتر خاصی را هدیه گرفته اید و برای شما قابل افتخار و احترام است، می توانید آن را در انگشت کوچک خود بپوشید، به خصوص اگر دارای اهمیت معنوی باشد.

معنای دیگر استفاده از انگشتر در این انگشت، نمایش قدرت است. شما می توانید یک انگشتر در این انگشت بیندازید تا به شما یادآوری کند که در حال گذراندن روزهای سخت هستید؛ پس باید قوی باشید.

انگشت حلقه

انگشت حلقه همواره تداعی کننده عشق و روابط خاص بوده است، اما استفاده از انگشتر در این انگشت می تواند به معنای خلاقیت و زیبایی نیز باشد.
با این حال، اکثر مردم در سراسر جهان، انگشت حلقه را نمادی از تعهد عاشقانه و وفاداری به وعده ای جاودانه می دانند.

حلقه

بیشتر افراد حلقه عروسی خود را در انگشت حلقه چپ می‌اندازند، اما کشورها و فرهنگ هایی هستند که آن را در دست راست استفاده می کنند.

افراد مجرد نیز می توانند به دلایل مذهبی و معنوی از انگشتر در انگشت حلقه خود استفاده کنند. متداول ترین آن، پوشیدن حلقه تجرد برای نشان دادن تعهد خود به پرهیز از رابطه عاشقانه تا زمان ازدواج است.

انگشتر

پس استفاده از انگشتر در انگشت حلقه، در بیشتر مواقع نشان دهنده عهد و پیمان است و زوج هایی که به دلایل مختلف نمی توانند به زودی ازدواج کنند، حلقه های خود را به عنوان نماد تعهد جدی خود نسبت به یکدیگر می پوشند.
افراد مجردی هم که در این انگشت حلقه می اندازند، به دیگران نشان می دهند که خودشان را دوست دارند و از تنهایی خود لذت برده و برای خود ارزش بالایی قائل هستند.

انگشت میانی

این انگشت در وسط دست قرار داشته و در زمینه های تعادل، قانون، عدالت و همچنین مسئولیت پذیری اهمیت معنوی دارد.
پوشیدن انگشتر در این انگشت، نشان دهنده قدرت و همچنین مسئولیت پذیری بالا است.

انگشتر

اگر در حال گذراندن یک سفر معنوی و روحانی هستید، می توانید حلقه خود را روی انگشت وسط بیندازید.
معمولا انگشتر امضا را نیز در این انگشت می اندازند.

در فرهنگ هایی که انگشت میانی به عنوان یک توهین در نظر گرفته می شود، باید به نوع انگشتری که در دست می کنید توجه داشته باشید.

انگشت سبابه

در فرهنگ یهودی، حلقه ازدواج را در انگشت سبابه سمت راست می اندازند. عروس نیز این امکان را دارد که بعد از مراسم، آن را در انگشت اشاره چپ خود کند.

انگشتر

به انگشت اشاره معانی مختلفی مانند قدرت رهبری، جاه طلبی و اعتماد به نفس داده شده است.
اگر می‌خواهید قدرت و اقتدار خود را نشان دهید، می‌توانید انگشتر خود را در این انگشت بیندازید.

معنای دیگری که استفاده از انگشتر در این انگشت به دیگران القا می کند، غرور و خود برتر بینی فرد است و در میان افرادی که در محافل مدیریتی حضور می یابند، بسیار دیده می شود.
البته انگشتر هایی با نماد معنوی نیز می تواند در این انگشت جای گیرد.
بنابراین، می‌توانید انگشتری را در انگشت اشاره و انگشت میانی قرار دهید تا سفر درونی‌ و روحانی را که طی می‌کنید، به شما یادآوری کند.

انگشت شست

بسیاری از مردان از انگشتر در این انگشت استفاده می کنند.

انگشت شست نیز معانی مختلفی دارد. اما بیشتر نماد آزادی و اراده است.

ا

همچنین به اطرافیان شما نشان می دهد که انسانی مستقل و دارای روحیه آزاد هستید. هنگامی که انگشتر خود را روی انگشت شست غالب خود می‌پوشید، فردیت و قدرت خود را به دنیای پیرامون منتقل می‌کنید.

مفهوم دیگری که به انگشت شست نسبت داده می شود، تعهد شما به کسانی است که با آنها در رابطه هستید؛ مانند خانواده، دوستان و یا فردی که دوستش دارید. شما با این نماد، آنها را به رابطه با خود دلگرم می کنید.
پوشیدن آن در دست غیر مسلط که معمولا سمت چپ می باشد، نشان می دهد که شما به دنبال روابط بیشتر در پیرامون خود هستید.

نتیجهانگشتر

هیچ فرهنگ لغت مکتوبی درباره نماد انگشتر در انگشتان مختلف وجود ندارد؛ اما افراد به یک توافق کلی در معنا و مفهوم آنها رسیده اند.

قبل از استفاده از انگشتر در انگشتان دست خود، در نظر داشته باشید که چه پیامی را می خواهید به خود و دیگران ارسال کنید.
همه ما به یادآوری های بیرونی در رابطه با آنچه که می خواهیم از درون و نیت خود به جهان پیرامون نشان دهیم، نیاز داریم.

عنوان
معانی استفاده از انگشتر در انگشتان مختلف دست
مقاله
معانی استفاده از انگشتر در انگشتان مختلف دست
خلاصه
قبل از استفاده از انگشتر در انگشتان دست خود، در نظر داشته باشید که چه پیامی را می خواهید به خود و دیگران ارسال کنید.