|انگشتر | گوشواره | دستبند| گردنبند

دسته: سنگ های ماه

سنگ جواهرات
سنگ های ماه

کوبیک زیرکونیا یا الماس؟ ۸ تفاوت اصلی دو سنگ مشابه 

پرداختن قیمتی گزاف برای جواهر، وقتی که بدل های شبیه سازی شده آن می تواند عیناً شبیه نمونه اصلی دیده و احساس شوند به نظر کاری غیر منطقی می رسد. از این حیث «کوبیک زیرکونیا» در میان تمامی بدل های…

 • summerly coloured earring for the upcoming sunny days
 • Celebrating summerly days right now  wwwsaatchicocom
 • Wherever life plants you bloom with grace
 •    CB404
 • Summer means time to sparkle
 • Summer new wearing new earrings