راهنمای تعیین سایز طلای کودک

KIDS

راهنمای تعیین سایز گردنبند کودک

سایزهای زیر بر اساس متوسط و میانگین جهانی تعیین شده­ اند. اندازه گرفتن گردن کودک با یک متر پارچه ­ای و اضافه کردن حدود 5 سانت به اندازه ­ی به دست آمده، راهنمای مناسبی برای شما خواهد بود؛ اما در صورت تمایل به استفاده از سایز­­های میانگین زیر، حتما آن را با کودک موردنظر مطابقت دهید تا از انتخاب سایز مناسب گردنبند اطمینان حاصل فرمایید.

نوزاد (از 0 تا 6 ماهگی): محیط دور گردنبند بین 25.5 تا 28 سانتیمتر

نوپا (از 5 تا 10 ماهگی): محیط دور گردنبند بین 28 تا 30.5 سانتیمتر

نوپا (از 10 ماهگی تا 4 سالگی): محیط دور گردنبند بین 30.5 تا 33 سانتیمتر

کودک (از 4 تا 7 سالگی): محیط دور گردنبند از 35.5 سانتیمتر به بالا

کودک (از 7 سال به بالا): محیط دور گردنبند از 40.5 سانتیمتر به بالا

نوجوانان: برای افراد نوجوان، شما می­ توانید گستره ­ی بسیار متنوع­ تری از سایز گردنبند را در نظر داشته باشید. برخی از لباس ­ها با گردنبند بلند جلوه ­ی بیشتری می­ یابند، در حالیکه برخی دیگر از لباس ها با انواع گردنبند کوتاه هماهنگی بیشتری دارند.

راهنمای تعیین سایز النگو و دستبند کودک

جدول سایز بندی استاندارد دستبند کودک :

سن کودک طول دستبند 
زیر یک سال 12 سانت 
یک تا دو سال 13 سانت 
دو تا پنج سال 14 سانت 
پنج تا نه سال 15 سانت 
نه تا سیزده سال 16 سانت 

راهنمای تعیین سایز النگو کودک

طفولیت (0 تا 2 سال): محیط دور النگو 11.5 سانتیمتر

کودکی (2 تا 6 سال): محیط دور النگو 13.5 سانتیمتر

کودکی (6 تا 8 سال): محیط دور النگو 14.5 سانتیمتر

کودکان بالای 8 سال: محیط دور النگو 16 سانتیمتر

نوجوانان: محیط دور النگو بین 16.5 تا 18 سانتیمتر

راهنمای تعیین سایز دستبند کودک

نوزادی تا 6 ماهگی: محیط دور دستبند بین 10 تا 11.5 سانتیمتر

کودکی از 6 ماهگی تا 1 سالگی: محیط دور دستبند بین 11.5 تا 13 سانتیمتر

کودکی از 1 تا 4 سالگی: محیط دور دستبند بین 13 تا 14 سانتیمتر

کودکی از 4 تا 7 سالگی: محیط دور دستبند بین 14 تا 15.5 سانتیمتر

کودکی از 7 تا 10 سالگی: محیط دور دستبند بین 15.5 تا 16 سانتیمتر

نوجوانان: محیط دور دستبند از 16 سانتیمتر تا 18 سانتیمتر و به بالا

راهنمای تعیین سایز انگشتر کودک:

انگشتری که برایتان مناسب است را در نظر بگیرید و قطر داخلی آن را با کولیس یا خط کش اندازه بگیرید و سپس با کمک جدول زیر سایز انگشتر خود را مشخص کنید.