راهنمای تعیین سایز دستبند

نحوه اندازه گیری دور مچ 

ابتدا یک نوار کاغذی را مانند تصویر دور مچ خود قرار دهید و اندازه آن را روی کاغذ علامت بزنید. سپس مقدار به دست آمده را با خط کش اندازه بگیرید.

 

      

 

اکنون برای به دست آوردن سایز دستبند اندازه دور مچ خود را با جدول زیر تطبیق دهید. 

 

سایز دستبند طول دستبند(سانتی متر) اندازه دور مچ (سانتیمتر)
Small  17 13.5 تا 14.4 
Medium  18 14.5 تا 15.4 
Large 19 15.5 تا 16.4 
XLarge 20 16.5 تا 17.4

 

جدول سایز بندی استاندارد دستبند کودک

 

سن کودک  طول دستبند 
زیر یک سال  12 سانت 
یک تا دو سال  13 سانت 
دو تا پنج سال  14 سانت 
پنج تا نه سال  15 سانت 
نه تا سیزده سال  16 سانت