راهنمای تعیین سایز دستبند

نحوه اندازه گیری دور مچ 

ابتدا یک نوار کاغذی را مانند تصویر دور مچ خود قرار دهید و اندازه آن را روی کاغذ علامت بزنید. سپس مقدار به دست آمده را با خط کش اندازه بگیرید.

 

      

 

اکنون برای به دست آوردن سایز دستبند اندازه دور مچ خود را با جدول زیر تطبیق دهید. 
 

جدول زیر برای تعیین سایز دستبند های ظریف می باشد :
 

سایز دستبند طول دستبند(سانتی متر) اندازه دور مچ فیت (سانتی متر)
Small  17 15 تا 16
Medium  18 16 تا 17
Large 19 17 تا 18
XLarge 20 18 تا 19


جدول زیر برای تعیین سایز دستبند های پهن می باشد :
 

سایز دستبند طول دستبند(سانتی متر) اندازه دور مچ فیت (سانتی متر)
Small  17 14 تا 15
Medium  18 15 تا 16
Large 19 16 تا 17
XLarge 20 17 تا 18


* در صورت عدم دسترسی به متر میتوانید از جدول سایز بندی حدودی زیر استفاده بفرمایید :
 

سایز دستبند طول دستبند (سانتی متر) سایز بدن
Small  17 S
Medium  18 M
Large 19 L
XLarge 20 XL
 

جدول سایز بندی استاندارد دستبند کودک :

سن کودک  طول دستبند 
زیر یک سال  12 سانت 
یک تا دو سال  13 سانت 
دو تا پنج سال  14 سانت 
پنج تا نه سال  15 سانت 
نه تا سیزده سال  16 سانت