راهنمای انتخاب و تعیین سایز انگشتر

برای تعیین سایزانگشتر، شما می توانید از یک نوار و یا یک قطعه کوچک از رشته نخ استفاده کنید. هنگامی که نخ را دور انگشت خود در محل قرارگیری انگشتر گرفتید و یک دایره کامل شد، یک علامت روی آن بزنید سپس با خطکش اندازه گیری کرده و عدد به دست آمده را با مقادیر نمودار زیرمقایسه کنید تا سایز انگشتر خود را پیدا کنید.

نمودار اندازه گیری سایز انگشتر
اندازه نخ سایزانگشتر اندازه نخ سایزانگشتر اندازه نخ سایزانگشتر اندازه نخ سایزانگشتر
 ۴٫۴ cm       ۴۴  ۵ cm      ۵۰  ۵٫۶ cm       ۵۶  ۶٫۲ cm       ۶۲
 ۴٫۵ cm       ۴۵  ۵٫۱ cm       ۵۱  ۵٫۷ cm       ۵۷  ۶٫۳ cm       ۶۳
 ۴٫۶ cm       ۴۶  ۵٫۲ cm       ۵۲  ۵٫۸ cm       ۵۸  ۶٫۴ cm       ۶۴
 ۴٫۷ cm       ۴۷  ۵٫۳ cm       ۵۳  ۵٫۹ cm       ۵۹  ۶٫۵ cm       ۶۵
 ۴٫۸ cm       ۴۸  ۵٫۴ cm       ۵۴  ۶ cm       ۶۰  ۶٫۶ cm       ۶۶
 ۴٫۹ cm       ۴۹  ۵٫۵ cm       ۵۵  ۶٫۱ cm       ۶۱  ۶٫۷ cm       ۶۷
عنوان
راهنمای تعیین سایز انگشتر
مقاله
راهنمای تعیین سایز انگشتر
خلاصه
راهنمای تعیین سایز انگشتر ،راهنمای انتخاب انگشتر
نویسنده