سنگ زمرد هدیه ای گرانبها از طبیعت و یکی از چهار سنگ قیمتی می باشد.

 سنگ زمرد زمانی که مواد مذاب آتش فشانی بریلیوم را در تماس با کروم و وانادیوم قرار می دهند همراه با فشار و حرارتی مناسب با رنگی خیره کننده و نایاب تشکیل می شود.

کلمبیا معروف ترین زمرد جهان را دارد. زمرد های دره پنجشیر افغانستان و ماداگاسکار هم گاهی به خوبی معادن کلمبیا می باشد ولی برداشت از آنها بسیار محدود و کم است.

زمردهای برزیل سایزهای بزرگ ولی سبز کمرنگ دارند.زمردهای زامبیا سنگ های نسبتا پاک ولی بارنگ سبزتیره مایل به آبی(رنگ تلخ) دارند.  زمردهای زیمباوه رنگ خوب و پاک ولی بیشتر زیر ۱ قیراط هستند.

افغانستان، کلمبیا، برزیل، استرالیا،زیمباوه،زامبیا، موازابیک، هند، نیجریه، پاکستان، روسیه،تانزانیا،ماداگاسکار کشورهایی هستند که در آنها معادن زمرد وجود دارند.