چند نکته ساده برای خانم ها و آقایان امروزه ساعت ها کارکرد دو گانه ای پیدا کرده اند: آنها هم به عنوان نشانگر زمان و هم به عنوان یکی از انواع زیورآلات مدِ روز پوشیده می شوند. جنبه های کارکردی…