طراحی جواهرات

در اصطلاح جواهرشناسی، لغت طراحی ”design“به معنای آن است که یک اثرهنری هر چه بیشتر زیبا، قابل استفاده، کاربردی و بدیع جلوه کند. طرح براساس یک مجموعه نکات کلیدی و اساسی ترسیم می‌شود.

موارد زیر را به هنگام طراحی رعایت کنید:

سعی در شناسایی نظر و سلیقه مشتری مورد نظر داشته باشید.

ایده بیشتر به صورت اتفاقی به ذهن خطور می‌کند،سعی کنید همیشه یکدفترچه را برای ایده‌های خود همراه داشته باشید و سریع آنها را یادداشت ویا طراحی کنید.

جواهراتی انتخاب کنید که طراحی شما بر اساس آنها شکل گرفته است.

خصوصیات مواد‌ و بالقوای که در ساخت مدل کاربرد می‌یابند را بشناسید.

طرح موردنظر را بر اساس تصور و نظرات مشتری طراحی کنید و اصول طراحی و زیبایی‌شناسی را در طرحتان رعایت کنید و از بافت و سطح‌های متفاوت درطرحتان استفاده کنید.

محدوده قیمت طرح را ارزیابی کنید.

محصول به گونه‌ای طراحی شود که امکان ساخت آن باشد.

کاربرد 

شما احتمالا برداشت‌هایی مختلفی درباره مواد جواهر خواهید داشتدراین‌حال که یادداشت هرگونه عقیده‌ای در‌باره طرح مفید تلقی می‌شود، لازماست که برنامه طراحی خود را قبل از اجرای آن یادداشت کنید.

لیستی بر اساس معیار و پارامترهای کاربر که می‌تواند شامل مواد مورداستفاده، خصوصیات طرح، نظر شخصی کاربر، نحوه استفاده از محصول و… باشد را تهیه کنید.

با توجه به خواسته‌های مشتریان هر مواردی استفاده کنید که با مدلجواهر هماهنگی لازم را داشته باشد و در صورت استفاده از سنگ‌های قیمتی درطرحتان،اندازه و شکل آنها را در طرحتان مشخص کنید.

رنگ و جنس فلز تاثیر مهمی بر روی طرح داشته و باید آگاهانه انتخاب شوند.

بنابراین باتوجه به ویژگی طرح، به‌منظور افزایش درجه مطلوبست سنگ‌هایقیمتی و تکنیک‌های تولید و تزئین (حکاکی، میناکاری، مخراج‌کاری و…(می‌توان فلز متناسب را برگزید.

کاربرد رنگ‌های خنثی ویژه فلزات سفید رنگ در مخراج‌کاری و بدنهجواهر، شیوه‌های منحصر به فرد مخراج‌کاری، بازتاب خطوط ساده و ماهیتانعکاسی سطح جواهر، میزان تلألو و درخشش سنگ‌های جواهر به خصوص الماس رابیشتر می‌کند.

مضمون مدل باید گویای علایق خریداران شما باشد و با مواردی که درساخت به کار رفته هماهنگی لازم را داشته باشد. همچنین برقراری تناسب میاناجزاء با توجه به جنبه‌های مختلف (قیمت، کیفیت و …) و درنظر گرفتنموقعیت تجاری مکان فروش، از جمله عوامل مهمی به‌شمار می‌آیند که نقش مؤثریدر جلب مشتری ایفاء می‌کنند.

طراحی به معنای یک اثر هنری هر چه بیشتر زیبا، قابل استفاده، کاربردی و بدیع است