سایت ساعتچی : مروارید را می ­توان نمونه­ ای از مد نیفتادنی از سنگ های قیمتی دانست که طی قرن های متمادی تا به امروز همواره از محبوبیت و اقبالی چشمگیر برخوردار بوده است. اگر از آشنایان تان پرس و…