متولدین هر ماه سنگ ماه تولد مخصوص خود را دارند. سنگهای ماه تولد هر فردی متناسب با حالات روحی و جسمی همان شخص است. با خواص سنگ ها آشنا شوید. اگر کمی با دنیای سنگ‌های قیمتی آشنا باشید حتما می‌دانید…