برای شروع سال نو، ما خانه تکانی می‌کنیم و دستی به سر و روی کمدمان می‌کشیم. یکی از رسم‌های خوب سال نو که خوشبختانه هنوز باقی مانده، بخشیدن لباس‌های قدیمی و خرید لباس‌های نو است. چه چیزی زیباتر از ذوق…