آموزش ست کردن گردنبند با مدل یقه ی لباس   هر مدل لباسی یقه ی منحصر به خودش را دارد و یکی از مهم ترین نکته ها برای ست کردن گردنبند با لباس در نظر گرفتن یقه ی آن است….